Pikem vaade – terved juhid

0
Pikem vaade – terved juhid

Jalutuskäigul olles hakkasin Lääne- ja Kesk-Aafrikas LeaderSource’iga mõtlema meie teenistuse strateegilise planeerimise üle. Arvestades vajaduse tohutut suurust, tundsin, kuidas ärevil mõte tõusis. Mõtlesin: „Me alles liigume suures valdkonnas edasimineku poole. Visioon on suur ja ülejäänud eluaastate jooksul on vaja palju ära teha. Siis irvitasin valjusti: „Issand! Vaevalt suudan ma isegi jätkata selle üle, mida sa mulle näitad seoses minu enda elu kasvuga, rääkimata suurest tööst kasvu nimel nii paljude teiste inimeste elus. Kui viimane sõna mu suust lahkus, haaras mind koheselt rahu. Mu mureliku mõtte purustas teine ​​mõte. See ei olnud uus mõte, kuid see jõudis ilmutusena: Jumal ütleb, et Ta on ustav põlvest põlve.1

Järgmise kahe-kolme sammuga ujutas mu meel üle igavikulise vaatenurga. Jumala töö on mõeldud põlvkondade kaupa. Isegi Jeesuse tagasitulek, kuigi ajastu lõpp, ei ole Tema igavese plaani lõpp. Disaini järgi pole seda võimalik teostada kõik Jumala eesmärkidest ühe põlvkonna jooksul. Tema eesmärki on võimalik täita ainult meie enda elu ja põlvkonna jaoks. Iga inimene oma põlvkonnas vastutab selle eest, et olla truu oma elus ja ajas. Jumal on elavate, mitte surnute Jumal.2 Tema on Jumal, kes teeb kõik koos nende heaks, kes Teda armastavad ja on kutsutud Tema eesmärgi järgi.3 Kindlasti põimib väljaspool aega ja ruumi eksisteeriv Jumal meisterlikult kokku meie päevade ustavad kuulekad püüdlused asjadega, mis on juba saavutatud nende põlvkondade poolt enne meid ja nende põlvkondade pingutustega, kes meile järgnevad. Kuigi igal põlvkonnal on eesmärk, peame arvestama ka sellega, et Issand on põlvkondadega kattunud. Nii nagu me ei suuda täita Jumala kõiki eesmärke ühe põlvkonna jooksul, ei ole ükski põlvkond mõeldud nende eesmärkide saavutamiseks algusest peale alustama ega töötama isoleeritult. Suure veeuputusega jõudis see peaaegu täielikule taaskäivitamisele, kuid kui loomi tuli kahekaupa, pidas Issand vajalikuks, et kaks põlvkonda inimkonda siseneksid laeva.

Pühakiri kutsub meid põlvkondade kattumisest lõikama ja sellesse külvama. Näiteid on palju, näiteks Joel 1:3: „Räägi seda oma lastele, ja laske oma lastel seda oma lastele rääkida, ja nende lapsed järgmisele põlvkonnale”, ehk Pauluse nõuanne Tiitusele eakate ja nooremate inimeste suhtlemise suunamisel.4 Siis on ka sageli tsiteeritud Timoteosele 2:2: Ja asjad, mida te olete kuulnud mind paljude tunnistajate juuresolekul ütlemas, usaldage usaldusväärsetele inimestele, kes on samuti pädevad teisi õpetama. Kui Sühhari vaimselt näljane elanikkond pärast naise tunnistust kuuldes Jeesuse ja Tema jüngrite poole liikus, rääkis Ta sellest põlvkondade jooksul täitunud eesmärkide põhimõttest. Enne samaarlaste saabumist annab Jeesus oma jüngritele ennetavalt lahtiütlemise: “Ma saatsin teid lõikama seda, mille nimel te pole töötanud. Teised on teinud rasket tööd ja teie olete nende tööst kasu lõikanud.5 Prohvetite sõnad olid ehitanud samaarlaste ootust Kristuse tulekule. Nende kogemus juutide poolt hüljatud rahvana tekitas nälga vastuvõtmise ja kinnitamise järele, eriti Jumala poolt. Märk, mis juhatas teed, oli ühe inimese tunnistus, kes tõenäoliselt nende hulgast tagasi lükati: „Ta rääkis mulle kõik, mida ma kunagi teinud olen.” 6 Nüüd ei jäänud muud üle, kui inimesed Jeesust ise kuulasid ja teadsid, et see Mees oli tõesti maailma Päästja. Kaksteist võisid seda läbimurret tähistada koos Jeesusega, kuid nad võisid saagi eest vähe au võtta. See oli eelmiste põlvkondade töö vili. Hiljem anti neile samadele apostlitele ka ülesanne, mida sai täita vaid paljude põlvkondade jooksul – Suur Missioon. Enamik neist suri märtriks, ilma et oleks näinud seda, mida nad lootsid saavutada.

Nii on ka tööga, mis meile jääb. Ei ole ekslik igatseda läbimurdeid eksinuteni jõudmisel või seada eesmärke, mis ei ole meie käeulatuses, nii et ilma Issanda sekkumiseta need ebaõnnestuvad. Need kalduvused ja strateegiad on osa sellest, kuidas Jumal meid kavandas, ning need annavad meile kursile keskendumise ja kiireloomulisuse. Oleme õnnistatud, et meil on suur visioon. Rõõm on olla ustavalt, kuulekalt meie ette seatud visiooni poole liikudes. Peame lihtsalt seda tegema, pidades silmas nende visioonide elluviimisel põlvkondade vaadet. Meid meelitatakse kergesti keskenduma “suure eesmärgi” saavutamisele, “ühele asjale”, mis toob selle tohutu kuningriigi läbimurde, mis “seob kõik ajaloo jõupingutused”. See vaade viib kas pettumuse või uhkuseni. Põlvkonnavaade kasvatab alandlikkust, tunnistades, et kuningriigi äri ei seisne ainult selles, et me oma põlvkonna jooksul teeme midagi suurepärast, vaid ka meie kuninga juba olemasolevat ja käimasolevat äri. “Äkilised” läbimurded, mida me tähistame, on suure tõenäosusega kõigi meie ees tehtud töö vili, alates eestpalvetest, prohvetliku kuulutuse ja mineviku kohtumiste ja kogemusteni. Iseseisev vaim puruneb, kui otsustame kohandada oma lemmikstrateegiaid selle valguses, mida me oma vanematelt õpime, ja samavõrra seda, mida võime õppida noorematelt. See murrab meid veelgi, kui valime erinevate teenimisrollide võtmise ja teenistusülesannete üleandmise, millega oleme rahul olnud, noorema põlvkonna inimestele, isegi asjadele, mida me tõeliselt naudime, seda kõike selleks, et edendada nende põlvkonna eesmärki. See tõukejõud on aga sageli tähelepanuta jäetud osa. Pikk vaade, põlvkondade vaade, on selline vaade, mis äratab kannatlikkust ja sunnib meid alustama koostööd Kuningriigi töö tegemisel enne ja pärast meid olevate põlvkondadega. Jumal on iga põlvkonna ülesandesse lisanud tahtliku külvamise neile, kes tulevad pärast meid. Me teeme hästi, kui lõõgastume ärevusest ja teeme asju Tema viisil! Alustasin oma jalutuskäiku pingelise ülekoormatud hetkega, kuid lõpetasin vabastatuna vajadusest seda kõike oma põlvkonna jooksul korda saata. Mulle tuletati õrnalt meelde, isegi kui ma teisi õpetan, et pean alati otsima neid põlvedest, kes mind on kutsutud külvama.

Soovitatavad tegevused ja mõtisklused:

 1. Võtke aega, et paluda Jumalal teile rääkida:
 • Tema eesmärgid teie elus ja põlvkonnas.
 • Küsige Tema hinnangut selle kohta, kuidas teil läheb kattuvatest põlvkondadest ammutades ja nendesse külvades.
 • Palu, et Jumal näitaks sulle, kellest sa pead ammutama ja kellesse külvama.
 1. Istuge koos mentoriga ja arutage seda artiklit. Paluge neil mõelda teile oma tähelepanekute kohta selle kohta, kuidas teil läheb tahtlikult teistesse külvamisel.
 2. Planeerige teenistustegevus, lähtudes tahtlikult kellegi nõuannetest, kes on teile eelneva põlvkonna jooksul ja pärast teid. Plaani elluviimine peaks hõlmama vähemalt nooremat põlvkonda koos osalejatega teie enda põlvkonnast.
 3. Eksperimendi korras koostage ise eelnevalt teenistustegevuse plaan ja pange see ära (sulgege toimik, paberkoopia ümbrikusse), seejärel koostage teiste põlvkondade panusega värske plaan ja viige see ellu. Seejärel tõmmake välja oma esimene plaan ja jälgige, mis oli kahe plaani vahel erinev ning tegevuse tulemusi arvestades hinnake esimese plaani tugevaid ja nõrku külgi võrreldes ühiselt kavandatud plaaniga, mida kasutasite.
 4. Uurige põlvkondadevaheliste suhete olemust nii Vanast kui ka Uuest Testamendist. Pange tähele, kus nende interaktsioonide tulemustel oli positiivne mõju ja millistel oli negatiivne mõju. Mõned näited: Eelija/Elisa, Barnabas/Paulus/Timoteos, preester Eeli ja tema pojad.
Märkmed
 1. Psalm 145:4, Joel 1:3, Luuka 1:50,
 2. Matteuse 22:32, Matteuse 26:63, Markuse 12:27, Luuka 20:38
 3. Roomlastele 8:28
 4. Tiitusele 2:1-10
 5. Johannese 4:38
 6. Johannese 4:39

Kas olete huvitatud veebisaidile HealthyLeaders.com kirjutamisest? Artikli esitamiseks minge meie Kirjuta meile lehele!

sarnased postitused

Leave a Reply