Oluline erinevus puuviljade tootmise ja kandmise vahel – terved juhid

8
Oluline erinevus puuviljade tootmise ja kandmise vahel – terved juhid

See on kolmas seitsmest ajaveebi postitusest, mis on välja võetud minu raamatust, Korraldaja juhi meditatsioonid. Ma palvetan südamest, et see Pühakirja tekstide, mõtiskluste, tegevussammude ja lihtsate palvete raamat õnnistaks juhte nende teekonnal kuningriigi ustavuse ja tõhususe poole.

1. osa – kallid juhid: müüge kõike – tõesti!
2. osa – juhid: mida te täna kardate?
4. osa – Edu määratlemise tähtsus kuningriigi terminites
5. osa – kes sa oled?
6. osa – mida tähendab olla mainevaba juht
7. osa – Maailm sõjas – kas olete valmis juhtima?

Olgu teid õnnistatud nende tekstide, mõtete ja palvetega.

Aga otsige esmalt Tema kuningriiki ja Tema õigust, siis antakse teile ka kõike seda. (Matteuse 6:33)

Mina olen tõeline viinapuu ja minu Isa on aednik. Ta lõikab minus maha kõik oksad, mis ei kanna vilja, ja iga oksa, mis kannab vilja, lõikab Ta ära, et see oleks veelgi viljakam. Sa oled juba puhas Sõna tõttu, mida ma sulle olen rääkinud. Jääge Minusse, nagu ka mina jään teisse. Ükski oks ei saa iseenesest vilja kanda; see peab jääma viinapuusse. Samuti ei saa te vilja kanda, kui te ei jää Minusse. Mina olen Viinapuu; te olete oksad. Kui jääte Minusse ja mina teisse, siis kannate palju vilja; peale Minu ei saa te midagi teha. (Johannese 15:1–5)

Mitu aastat tagasi pani Jumal mind silmitsi olulise eksitusega, millega olin elanud suurema osa oma täiskasvanueast. See oli seotud Johannese 15. peatükiga. Olin seda teksti alati pidanud süüdistuseks olla Jeesuse järgijatena viljakasvataja. Minu jaoks tähendas see eesmärkide seadmist ja saavutamist, meie töö käegakatsutavate tulemuste nägemist ja Jumala kuningriigile mõju avaldamist. See paiskas mind lakkamatu hõivatuse elustiili – loomulikult kõik Jeesuse jaoks.

Siis ühel päeval pani Ta mu südamele arusaama, et Johannese 15. peatükk ei pruugi üldse olla seotud vilja kandmisega. Ikka ja jälle kasutab Jeesus mõistet „kandmine” ning vilja kandmise ja viljakandmise vahel on märkimisväärne erinevus. Esimene keskendub minu tööle Jumala heaks, teine ​​Jumala tööle minu kaudu. Johannese 15. peatükk on vähem üleskutse tegevusele kui kutse intiimsusele. Üksteist korda kasutab Jeesus sõna „jääma”. Jumalaga intiimsuhtes püsimise ja selle vahel, mil määral meie elu seda vilja kannab, on vaieldamatu seos.

Sellel puslel on veel üks tükk. See on selles, kuidas me määratleme “puu”. Kui vilja meie elus määratletakse alati meie töö, käte töö, meie endi jõupingutuste tulemusena, siis jätame me Johannese 15. peatüki sõnumist täiesti mööda. Pidage hoopis sellest, millest Jeesus räägib, kui viljast. , määratles apostel Paulus meie jaoks hiljem Galaatlastele 5. peatükis kui “Vaimu vilja”.

See määratluse muutus oli minu kristliku elu üks šokeerivamaid avastusi.

Selle asemel, et nõuda minult ajendatud elu püüdes teha Jumalale häid asju, kutsub Jeesus mind temaga suhtele, mis on nii sügav, nii intiimne, et mu elu täitub Püha Vaimuga. Kui see Vaim töötab minus ja minu kaudu, kannab mu elu armastust, rõõmu, rahu, kannatlikkust, lahkust, headust, tasadust, ustavust ja enesekontrolli.

Selle vilja mõju inimestele, keda me juhime, tuleneb sellest, mida Jumal meis ja meie kaudu teeb, mitte ainult sellest, mida me Tema heaks teeme.

Tegelikult võib meie tegutsemishimu olla suurim takistus Vaimu tööle meie kui juhtide sees. Me võime olla nii hõivatud Jumala heaks töötades, et kaotame suhte sügavuse Temaga, mis on vajalik selleks, et Ta meis töötaks. Kui meie tööst saab meie vili, ei ole sellel jõudu muutuda ega ümber kujundada.

Millist vilja sünnib teie elus ja juhtimises? Kas olete nii hõivatud sellega, et teeksite seda, mida Jumal tahab, et te olete kaotanud suhte sügavuse Temaga, mis võimaldab Tal elada teie sees ja teie kaudu? Mil määral valatakse Vaimu vilja teie juhtimise kaudu nende inimeste ellu, mida te juhite ja teenite?

Saatke e-kiri kolmele inimesele, kes teid hästi tunnevad. Loetlege oma e-kirjas Vaimu viljad peatükist Galaatlastele 5 ja küsige neilt, mil määral nad näevad seda vilja kandvat teie elus. Olge avatud nende vastusele, et see suunaks teid otsima sügavamat lähedust Jumalaga, millest see vili voolab.

Lõpetage oma aeg selle palvega:

Armuline Issand, ma tunnistan Sulle, et suudan liiga kergesti keskenduda tööle, mida Sinu heaks teen, selle arvelt, et lasen Sul töötada minus ja minu kaudu. Sa tead, Issand, et ma tahan olla kuningriigi jaoks viljakas. Andke andeks, kui ma olen valesti aru saanud, mida see tähendab. Vaatan oma elu juhina ja mõtlen, mil määral inimesed, kelle elu ma iga päev puudutan, kogevad Vaimu vilja. Mõnikord näen, et püüdes teile vilja toota, olen tegelikult võtnud hoiakuid ja tegusid, mis on selle viljaga täielikus vastuolus. Palun andesta mulle. Soovin sügavalt Sinuga intiimsemat suhet. Palun muutke mu südant ja hoiakuid ning aidake mul saada Jumala kuningriigi viljakandjaks. Ma tahan, et Püha Vaim voolaks läbi minu, kuid ma pole kindel, kuidas sinna jõuda. Nii et tule, Püha Vaim, valluta mu vaim ja loo minus värske ja puhas süda. Ma annan end sel eesmärgil Sulle tagasi. Jeesuse nimel; Aamen.

Kas olete huvitatud veebisaidile HealthyLeaders.com kirjutamisest? Artikli esitamiseks minge meie Kirjuta meile lehele!

sarnased postitused

Leave a Reply