Mida tähendab olla mainevaba juht – terved juhid

8
Mida tähendab olla mainevaba juht – terved juhid

See on kuues seitsmest blogipostitusest, mis on välja võetud raamatust, Korraldaja juhi meditatsioonid. Ma palvetan südamest, et see Pühakirja tekstide, mõtiskluste, tegevussammude ja lihtsate palvete raamat õnnistaks juhte nende teekonnal kuningriigi ustavuse ja tõhususe poole.

1. osa – kallid juhid: müüge kõike – tõesti!
2. osa – juhid: mida te täna kardate?
3. osa – oluline erinevus puuviljade tootmise ja kandmise vahel
4. osa – Edu määratlemise tähtsus kuningriigi terminites
5. osa – kes sa oled?
7. osa – Maailm sõjas – kas olete valmis juhtima?

Olgu teid õnnistatud nende tekstide, mõtete ja palvetega.

Olgu teil see meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes, olles Jumala kuju, ei pidanud röövimiseks Jumalaga võrdseks saamist, vaid jättis endale maine, võttes orja kuju ja tuli sisse meeste sarnasus. Ja olles leitud välimuselt nagu mees, alandas Ta end ja sai sõnakuulelikuks kuni surmani, isegi ristisurmani. (Filiplastele 2:5–8, NKJV)

Mulle meeldib Filiplastele 2. peatüki uus kuningas Jamesi versioon, eriti fraas „ei teinud endale mainet”. Nüüd ei öelda, et Jeesus tegi endale halva maine või küsitava maine, vaid lihtsalt “pole mainet”. See tähendab, et mainet, mainet, prestiiži, silmapaistvust, võimu ja muid juhtimisvõimalusi mitte ainult ei devalveeritud, vaid need lükati sihikindlalt kõrvale. Maine – selle kasvatamine, tõstmine ja kaitsmine – ei omanud Jeesuse teenistuses mingit tähtsust. Jeesusest sai selline mees. Mitte vaikimisi või juhuslikult, vaid kavatsuse ja kavandamise tõttu. Ja ainult sellisel kujul sai Ta teenida, armastada, anda, õpetada ja jah, juhtida.

See võib olla meie jaoks väljakutse, sest oleme hakanud uskuma, et hea maine kujundamine on püha ja eetilise elu lahutamatu osa. Kuid selles oletuses peitub salakaval kiusatus. Maine ja uhkus on nii tihedalt seotud, et meil on raske üht ilma teiseta pidada. Kui oleme oma maine pärast mures, ei saa me olla tähelepanelik selle suhtes, mida inimesed meist arvavad, tundlikud kriitika suhtes ja alati valvel, et kaitsta vale arusaama või ebaõiglast hinnangut meie töö ja iseloomu kohta. Siin on üsna karm järeldus, milleni olen jõudnud: liigne hoolimine meie kui juhi mainest on absoluutne orjus. Võime veeta kogu ülejäänud elu oma mainet toetades, veendudes, et keegi ei tunneks end meie vastu halvasti, ja püüdes ümber lükata kõik kuulujutud või halvad teated. Ja me saame seda teha kogu aeg, uskudes, et sellel pole meie uhkusega mingit pistmist. Selline on selle maine idee aluseks olev pettus.

Oma elu üle mõtiskledes olen hakanud uskuma, et Jeesuse järgimine on pidev ja distsiplineeritud praktika, mille abil saada mainetuks inimeseks ja seeläbi saada sel ainulaadsel viisil rohkem Kristuse sarnaseks. Oma mõtisklustes kristliku juhtimise üle viitab Henri Nouwen sellele kui kiusatusele olla asjakohane, vastu seista. Ta ütles sisse Jeesuse nimel“Olen sügavalt veendunud, et tuleviku kristlik juht on kutsutud olema täiesti tähtsusetu ja seisma selles maailmas, ilma et oleks midagi pakkuda peale iseenda haavatava mina.”

Minu elus oli aeg, mil ma oleksin selle idee otse tagasi lükanud. Nüüd ma usun, et see on Jeesuse Kristuse jüngri põhipositsioon. Siin on selle meditatsiooni kokkuvõte: ma ei ole oma maine eest hoolitseja. Kui suudame selle arusaama omaks võtta, langevad meie õlgadelt rasked ketid. Oleme kutsutud olema Jeesuse Kristuse kuulekad jüngrid, punkt. See võib tuua meile hea maine, halva maine või üldse mitte maine. See on Jumala otsustada. Kui järgime Teda kuulekalt, armastame oma ligimesi, räägime armastuses tõtt ja kuulutame saabuvat Jumala riiki, siis ei tohiks meie maine meile suurt tähtsust avaldada.

Kas juhite viisil, mis tagab teie enda maine säilimise? Kas olete nõus sellest täielikult loobuma, et järgida Jeesust, sõltumata selle maksumusest?

Mõelge tagasi ajale, mil ebaõiglane kuulujutt või kallutatud perspektiiv ohustas teie mainet. Kui palju vaeva ja energiat kasutasite, et püüda asju paika panna? Kui teid teataks lihtsalt kui inimest, kes läheks kõikjale, kuhu Jumal juhatab, ja teeks kõike, mida Jumal palub, kas sellest piisaks teile? Kui jah, siis nimeta esimene asi, mida pead tegema, et oma maine Jumalale tagasi pöörata. Seejärel pange see tema kätesse kindlustundega, et kui te talle kuulete, on Tema teie maine eest hoolitseja.

Lõpetage oma aeg selle palvega:

Armuline Issand, ma võitlen nii palju oma mainega. Tunnistan, et tahan, et inimesed minust hästi arvaksid, ja on valus, kui miski kahjustab seda, kuidas teised minust arvavad. Ma ei saa aru, kuidas sa võisid kuulata solvanguid ja valesid, mis sulle enne ristile minekut loobiti, ja nendest vaikida. Mõnikord mõtlen, miks sa ei kaitsnud ennast, ei karjunud tõtt ega võtnud vastutusele inimesi, kes su nime laimasid. Kuid ma mõistan, et mõnikord nõuab Sinu jälgimine, et laseks inimestel meist mõelda, mida nad arvavad. Issand, ma ei saa seda üksi teha. Ma vajan Püha Vaimu väge, et rahustada mu vaim, et saaksin Sinus puhata. Ma annan Sulle tagasi oma maine ja täna lahkun ma oma meeletu tööst, mille eesmärk on seda pidevalt kaitsta ja toetada. Minu ainus soov on olla Jeesuse Kristuse jünger, Sinu ustav järgija ja keegi, kes julgelt ja enesekindlalt räägib armastuses tõtt sellesse valusasse ja katkise maailma. Aidake mul keskenduda ainult sellele ja jätta kõrvale väide oma maine kohta. Ma annan selle Sulle täna vabatahtlikult ja täielikult tagasi. Jeesuse nimel; Aamen.

Kas olete huvitatud veebisaidile HealthyLeaders.com kirjutamisest? Artikli esitamiseks minge meie Kirjuta meile lehele!

sarnased postitused

Leave a Reply