Jeesuse kasutatava inimese kuus tunnust – terved juhid

2
Jeesuse kasutatava inimese kuus tunnust – terved juhid

Alates sellest ajast, kui ma ärimaailmast lahkusin, et asuda täisajaga teenistusse, oli mul veendumus, et koguduse kasvatamiseks pean keskenduma kasvavatele juhtidele, kes kogudust kasvataksid. Või nagu Paul Scanlon on öelnud: “Suure kiriku kasvatamiseks keskenduge suurte inimeste kasvatamisele.”

See viis mind väga olulise küsimuseni: “Kes on inimene, keda Jeesus kasutab?” Sest ma tahtsin olla inimene, keda Jeesus saaks kasutada, ja tahtsin üles kasvatada inimeste põlvkonna, keda Jeesus saaks kasutada.

Head juhid teavad, mida ja keda nad otsivad ning seetõttu on neil suurem võimalus oma lõppeesmärki saavutada. Võtame näiteks Antarktika maadeuurija Sir Ernest Shackletoni, kes pani Londoni ajalehte järgmise kuulutuse:

“Mehed tahtsid ohtlikule teekonnale. Väike palk, karm külm, pikad kuud täielikku pimedust, pidev oht, ohutu tagasitulek kahtlane. Au ja tunnustus õnnestumise korral.»

Shackleton ja tema mehed naasid turvaliselt oma kodudesse ning neile anti au ja tunnustus.

Jeesus oli teine ​​inimene misjonil. Tema avaliku teenimise algusaegadel kasvas Tema mõju kiiresti ja saabus aeg, mil Ta astus strateegilise sammu, et tuua kokku esilekerkivate juhtide meeskond, et end koolitada ja kasvatada, et teenida koos Temaga ja lõpuks võtta üle Temalt. Võib-olla on peamine põhjus, miks paljud kirikud on tänapäeval suhteliselt väikesed, see, et nende juhid on kas võimetud või ei taha seda sammu astuda.

Niisiis, kes on inimene, keda Jeesus kasutab? Kas me saame teha mõningaid järeldusi sellest, kuidas Ta kutsus inimesi endaga ühinema ja Teda järgima? Ma arvan, et saame hakkama, ja just siis, kui ma mõtisklesin Luuka 5:1–11 tema kutsumise üle neljale kalurile, nägin ma mõningaid olulisi omadusi nende inimeste elus, keda Jeesus kutsus.

Robert Coleman oma ajatus klassikas Evangelismi üldplaankommenteerib mehi, keda Jeesus kutsus:

Mis on nende meeste puhul paljastavam, on see, et nad ei jäta meile esmapilgul muljet kui võtmeisikutest… Enamasti olid nad tavalised töömehed, kellel polnud ilmselt mingit erialast ettevalmistust, mis ületaks nende kutseks vajalike teadmiste alge… Enamik neist on üles kasvanud. Galileat ümbritseva riigi vaeses osas … olid nad impulsiivsed, temperamentsed, solvuvad kergesti ja neil olid kõik oma keskkonnaga seotud eelarvamused. Lühidalt, need mehed, kelle Issand valis oma abilisteks, esindasid oma aja ühiskonna keskmist läbilõiget … ometi nägi Jeesus neis lihtsates meestes kuningriigi juhtimise potentsiaali. Maailma standardite kohaselt (Ap 4:13) olid nad tõepoolest „õppimatud ja asjatundmatud”, kuid nad olid õpetatavad.

Huvitav on märkida, et Jeesus ei värbanud oma mehi piiblikolledžitest või ülikoolidest ega poliitiliselt areenilt. Ta leidis turult suures osas tavalisi mehi, teatud omadustega mehi. Ja me näeme nende nelja kaluri kutsumises olulist põhimõtet; Tema testitud neile heaks kiitma neile ja seejärel usaldada neid vastutustundlikult. Kuidas Ta seda tegi? Jälgime lugu.

Jeesus tuleb Galilea mere äärde ja otsib vaatepunkti, kust Ta saaks õpetada suurt rahvahulka, kes Teda järgib. Ta näeb üksikuid väsinud kalureid võrke puhastamas. Nad olid terve öö väljas kalal käinud ja neil ei õnnestunud midagi püüda. Jeesus sunnib Siimon Peetrust peale ja palub tal kaldast veidi eemalduda, et ta saaks istuda ja inimesi õpetada. Sellel katsehetkel näeme esimest kvaliteeti, mis paljastatakse: teenija süda.

 1. Sulane süda

Sest Jeesus palus Siimonalt teenida, kui:

 • tal poleks tahtmist teenida;
 • ta oli juba usinalt hõivatud;
 • tal paluti teha midagi üsna alatut;
 • ta tahtis koju minna, et veidi magada.

See juhtum tuletab mulle meelde inimest, kes ütles: „Mul pole midagi selle vastu, et mind sulaseks kutsutakse. Mind häirib see, et keegi kohtleb mind nagu teenijat. Jeesus otsib ja kasutab teenija südamega inimesi. Endast rääkides ütles ta, et Ta ei tulnud „mitte teenima, vaid selleks, et teenida ja anda oma elu lunarahaks paljude eest” (Matteuse 20:28). Lisaks peab Ta väga tähtsaks seda, kes on valmis teenima, kui ta ütleb: “Kes teie seas tahab olla suur, olgu teie sulane…” (Matteuse 20:26).

 1. Kuulekus või õpetatav süda

Teine omadus, mille Jeesus selles kohtumises nende nelja kaluriga tuvastas, on omadus kuulekus või a õpetatav süda. Kui Jeesus lõpetab rahvahulga õpetamise, palub ta kaluritel teha midagi, mis pealtnäha tundub üsna ebaloogiline. Ta käsib neil püügiks sügavasse vette lasta ja võrgud maha panna. See kutse oleks pannud proovile nende valmisoleku Jeesusele kuuletuda, sest:

 • Ta (puusepp) palus neil (kaluritel) täita ülesannet, milles nad olid palju kogenumad kui Tema;
 • Ta palus neil võrgud alla lasta, kui nad olid terve öö kala püüdnud ja midagi ei saanud;
 • Ta palus neil midagi ette võtta, kui nad poleks olnud kaugeltki tahtnud seda teha. Nad olid väsinud ja pettunud.

Jeesuse jaoks oli oluline tagada, et need mehed läbiksid kuulekuse testi, enne kui Ta kutsus nad end järgima, isegi niivõrd, et nad solvasid nende meelt ja avaldasid oma südant. Tema filosoofia oli, et inimene peab saama järgijaks, enne kui talle usaldatakse juhtpositsioon. Kes ei suuda kuuletuda, ei saa käskida. Autoriteet antakse neile, kes kuuluvad võimu alla.

Nende kalurite hämmastuseks loeme, et nad püüdsid nii palju kalu, et nende võrgud hakkasid purunema. Siimon Peetruse reaktsioon viitas veel ühele omadusele, mis paljastab inimese, keda Jeesus kasutab. Me loeme: „Kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta Jeesuse põlvede ette ja ütles: „Mine ära minu juurest, Issand! Ma olen patune mees. Järsku tunneb Peetrus, kes Jeesus on, ja alandab end Jeesuse ees. Siin on kolmas kvaliteet, mida Jeesus otsib: alandlikkust.

 1. Alandlikkus

Alandlikud inimesed on inimesed, kes on teadlikud:

 • nende patusest ja Jeesuse armust;
 • nende ebapiisavusest ja nende täielikust sõltuvusest Jeesusest;
 • et kui neil on Jeesus ja mitte midagi muud, siis on neil kõik olemas.

Jeesus rääkis alandlikkuse tähtsusest, kui Ta ütles: „Sest igaüht, kes ennast ülendab, alandatakse. Ja kes ennast alandab, seda ülendatakse” (Luuka 14:11).

Alandlikkus on üks omadus, mis tõmbab Jumala kohalolekut üle kõigist teistest. Jesaja 57:15 annab Issand meile oma aadressi, kus ta elab: “Ma elan kõrges ja pühas paigas, aga ka temaga, kes on kahetsev (tähendab muserdatud või murtud) ja hingelt alandlik…” Teisisõnu , Jumal kasutab katkisi inimesi.

Seni on juhivaliku intervjuu osas kõik hästi. Jeesus liigutab intervjuud edasi, öeldes Siimonale: “Ära karda, nüüdsest saad sa inimesi kinni.” Siin mainib Jeesus ametijuhendit, mida Ta kutsub neid nelja kalurit täitma. Siit leiame selle inimese neljanda omaduse, keda Jeesus kasutab kellel on süda inimeste vastu.

 1. Inimeste jaoks süda

Isik, keda Jeesus kasutab, läbib elu, jättes maha jälje eludest, mis on Jeesuse nimel muudetud. Neid tarbitakse sellest, kuidas nad saavad inimestele pidevalt väärtust lisada. Nende südamed murtakse sellest, mis murrab Jeesuse südame, kes: „Kui Ta nägi rahvahulka, oli tal kaastunne nende vastusest nad olid ahistatud ja abitud nagu lambad ilma karjaseta” (Matteuse 9:36).

Olen vahel üllatunud, et olen leidnud juhte, kellele inimesed ei paista meeldivat. See ei kehti inimese kohta, keda Jeesus kasutab, ja seetõttu otsin ma jätkuvalt inimesi, kes ilmutavad seda sügavat kaastunnet ja on valmis investeerima oma elu igavestesse asjadesse, inimestesse.

Niisiis jõuame selle kohtumise haripunkti ja ootame, kas need neli kalurit näitavad üles seda, mis on Jeesuse jaoks võib-olla suurim kõigist omadustest. Ja me ei ole pettunud, sest me jätkame nende meeste kohta lugemist: „Nii nad tõmbasid oma paadid kaldale, jättis kõikja järgis Teda.” Jeesuse kasutatava inimese viies omadus on kättesaadavus.

 1. Kättesaadavus

Üks minu lemmikaksioome on see: „Jeesus kasutab tavalisi inimesi, kes ise loovad saadaval Temale teha erakordseid asju.”

Jeesus kasutab suure kättesaadavusega inimesi rohkem kui suure võimekusega inimesi. Jeesus ei kartnud inimestele suuri nõudmisi esitada, sest alles siis saab Ta inimestelt suuri vastuseid.

Päästearmee asutaja kindral William Booth ütles kord:

Minu jaoks on edu saladus seisnenud selles, et Jumalal on olnud kõik, mis mul oli. Võib-olla oli mehi, kellel on suuremad võimalused: kuid alates päevast, mil sain Londoni vaesed oma südamesse ja sain nägemuse sellest, mida Jeesus Kristus teha saab, otsustasin, et William Boothist annab Jumal kõik. Kui Päästearmees on täna midagi võimsat, siis sellepärast, et Jumalal on olnud kogu mu südame jumaldamine, kogu mu tahtejõud ja kogu mu elu mõju.

See on kättesaadavus.

Lugu sellest, kuidas Jeesus kutsus neli kalurit oma meeskonnaga liituma, lõpeb sellega. Kuid on veel üks oluline omadus. Lisan nelja kaluri vastusele veel viis sõna: “Nii nad tõmbasid oma paadid kaldale, jätsid kõik maha ja järgnesid Talle.” ja ei lakanud kunagi Teda järgimast.

 1. Truudus

Kuues omadus, mida Jeesus nõuab, on kvaliteet ustavus, mitte kunagi alla andmisest, hästi lõpetamisest. Iga inimese proovilepanek on see, mida on vaja tema peatamiseks. Kahjuks näitavad uuringud, et vähesed juhid lõpetavad hästi.

Üks viimane mõte. Kas märkate, et kõigil neil omadustel pole midagi pistmist inimese IQ-ga, vaid kõik on seotud inimese südamega. Seega võite kvalifitseeruda, kui olete nõus hinda maksma ja jätma kõik Jeesuse järgimiseks. Ja milline suurepärane epitaaf on kirjutada inimese hauakivile ja jäädvustada taevas igavesti; “Siin on inimene, keda Jeesus kasutas.”

Ja ärge unustage, et Jeesus katsetab, et usaldada. Mil moel võib Ta teid praegu proovile panna spetsiaalselt loodud juhtide esilekerkimise programmis, mille Ta on teie jaoks kaardistanud?

Kas olete huvitatud veebisaidile HealthyLeaders.com kirjutamisest? Artikli esitamiseks minge meie Kirjuta meile lehele!

sarnased postitused

Leave a Reply