Issanda kartuse imelised, hämmastavad õnnistused – terved juhid

0
Issanda kartuse imelised, hämmastavad õnnistused – terved juhid

Kas ma võin teile rääkida uskumatust õnnistusest oma elus?

See imeline Jumala kingitus on toonud mu ellu rõõmu ja rõõmu ning säästnud mind kujuteldamatust valust ja kannatustest. Ometi pole ma kunagi kuulnud, et selle kohta oleks kuulutatud sõnumit. Ma ei kuule kristlasi sellest rääkimas. Tundub, et see ei ole paljudel meeles. Võib olla, aga ma ei kuule sellest eriti midagi.

Mis on see imeline kingitus Jumalalt, see uskumatu õnnistus? See on Issanda hirm.

Issanda kartus on meie elus nii ülioluline, et Saalomon ütleb oma pojale Õpetussõnade alguses, et Issanda kartus on Jumala tundmise ja elamise mõistmise algus:

Issanda kartus on teadmiste algus; lollid põlgavad tarkust ja õpetust. (Õpetussõnad 1:7 ESV)

Mis on siis Issanda kartus? Minu eelkristlikul ajal oli minu arusaam roomakatoliiklasena (vähemalt seda uskudes üles kasvasin) sisuliselt hirm põrgusse mineku ees. Mulle õpetati, et kui ma jätan pühapäevase missa vahele, on see surmapatt, mis tuleb tunnistada, kui tahan põrgust pääseda. Mul polnud aimugi, et Jumal mind armastas. Tundsin, et ma ei suuda Talle kunagi meeldida, et Ta on minuga alati õnnetu ja ootab mind karistada.

Kandsin selle ebatervisliku hirmu endaga kristlasena oma esimestesse päevadesse. Järk-järgult hakkasin mõistma evangeeliumi, et Jumal armastas mind nii, et Ta saatis Jeesuse minu eest surema ja et kui Ta mind päästis, võttis Ta mind oma pojaks ja et miski ei saa mind kunagi lahutada Tema armastusest.

Olen nii tänulik, et hakkasin varakult lugema Piiblit ja eriti Õpetussõnu, sest Jumal õpetas mulle oma Sõna kaudu, et Teda kartmine ei tähenda, et ma peaksin Jumalat kartma või alati ootama, et ta mulle mõne vea eest tagantjärele teeb. . Ja Jumal õpetas mulle, et piibellik jumalakartus on imeline asi ning uks ellu ja õnnistusse.

Ma kartsin karistust. Kuid Jeesus kandis mu karistuse ristile. Nii et ma ei pidanud enam kartma Jumala karistust oma pattude eest:

Armastuses pole hirmu, kuid täiuslik armastus ajab hirmu välja. Sest hirm on seotud karistusega ja kes kardab, pole armastuses täiuslikuks saanud. (1 Johannese 4:18 ESV)

Kas see tähendab, et tunnen end vabalt pattu tegema? Et ma võin teha, mida tahan, ja sellel ei ole tagajärgi? Ei. Tervislik jumalakartus kasvab sellest, et mõistame, et Jumal on lõpmatult, kujuteldamatult, hiilgavalt püha. Patt on Jumala pühaduse vastand. Üks Jumala plaane oma laste jaoks Jeesusega vastavusse viimisel on muuta meid üha pühamaks, nagu Tema on püha. Nii et oma täiuslikus, sügavas armastuses meie vastu, oma pühaduses distsiplineerib Ta meid. Mitte ainult karistada meid. Aga distsiplineeri meid kui armastavat Isa, kui me pattu teeme.

Jumalat karta tähendab seega peatuda Tema kaunil, kuulsusrikkal pühadusel, mis on patu ja kurjuse vastand, ning austada Jumalat ja teada, et Ta armastab meid nii väga, et soovib, et me vihkaksime ja pöörduksime patust ära.

Mulle meeldib, kuidas GotQuestions.org seda ütleb:

Usklikud ei pea Jumalat kartma. Meil pole põhjust Teda karta. Meil on Tema tõotus, et miski ei saa meid lahutada Tema armastusest (Rm 8:38-39). Meil on Tema tõotus, et Ta ei jäta meid kunagi ega jäta meid maha (Heebrealastele 13:5). Jumala kartmine tähendab Tema vastu sellist aukartust, et sellel on suur mõju sellele, kuidas me oma elu elame. Jumala kartus on Tema austamine, Temale kuuletumine, Tema distsipliinile allumine ja Tema kummardamine aukartusega.

Nii et Jumala kartmine tähendab Teda kummardada Tema pühaduses. Nüüd, mida ma tahaksin järgmisena vaadata, on veel üks jumalakartmise aspekt, millest ma ei kuule palju inimesi rääkimas. Ja see on Jumala kartuse eelis. Jumal ütleb meile, et Tema kartmine toob meie elus kaasa igasuguseid imelisi õnnistusi. Näiteks Issanda kartus viib meid küllusliku elu juurde.

Hirm L-i eesORD on elu allikas, et inimene saaks surma püünistest ära pöörduda. (Õpetussõnad 14:27 ESV)

Patt viib surma. Jumal tahab, et me kogeksime külluslikku elu – elu allikat. Jumal ei käsi meil Teda karta, et oma lõbu summutada, vaid selleks, et pakkuks meile ülevoolavat rõõmu.

Issanda kartus annab meile suure elukindluse ja õnnistuse meie lastele:

Issanda kartuses on tugev usaldus ja Tema lapsed saavad varjupaiga. (Õpetussõnad 14:26 ESV)

Issanda kartus paneb meid kogema Jumala sõprust ja tundma Tema meile antud lepingutõotusi:

Issanda sõprus on nende jaoks, kes Teda kardavad, ja Ta teeb neile teatavaks oma lepingu. (Psalm 25:14 ESV)

Jumala kartmine vallandab meie peale Tema halastuse:

Ja Tema halastus on põlvest põlve neile, kes Teda kardavad. (Luuka 1:50 ESV)

Issanda kartus viib ellu ja õnnistusse:

Oh, kartke Issandat, tema pühad,
sest neil, kes Teda kardavad, ei ole puudust!
Noored lõvid kannatavad puuduse ja nälga;
aga neil, kes otsivad Issandat, ei puudu head. (Psalm 34:9-10 ESV)

Issanda kartus viib ellu ja igaüks, kellel see on, jääb rahule; teda ei külasta kahju. (Õpetussõnad 19:23 ESV)

Tasuks alandlikkuse ja Issanda kartuse eest on rikkus, au ja elu. (Õpetussõnad 22:4 ESV)

Ma tahan Issandat karta ja kasvada Issanda kartuses. Terve jumalakartus on mind sadu kordi mu elus vabastanud patust ja kiusatustest. Issanda kartus on pannud mind oma nõrkuses Teda otsima ja kaitsnud mind nii paljude asjade eest, mis võivad mind hävitada. Jumal on olnud ustav oma Sõnale. Teda karttes ja kurjast eemale pöördudes on Ta andnud mulle rõõmu ja rahu ja elu ja õnnistusi.

Milline imeline kingitus Jumalalt on Issanda kartus! Kui te pole mõnda aega Õpetussõnu läbi lugenud, lugege see uuesti läbi ja pange tähele kõiki õnnistusi, mis tulevad Jumala kartusest.

Kas olete huvitatud veebisaidile HealthyLeaders.com kirjutamisest? Artikli esitamiseks minge meie Kirjuta meile lehele!

sarnased postitused

Leave a Reply