Eestpalve – terved juhid

0
Eestpalve – terved juhid

Kas teile on kunagi tulnud meelde mõne inimese nimi, kellele te pole mõnda aega mõelnud? Kas olete tundnud, et teie süda on kurvastanud sellise rahva seisundi pärast, mida te pole kunagi näinud? Või äkki olete sõnadeta nutnud oma riigi pattude mõistmise pärast. Võib-olla on Püha Vaim püüdnud teid panna eestpalvele inimese või rahva eest. Mis on eestpalve?

Websteri sõnaraamat räägib eestpalvetest kui “teise nimel eestpalvetest, mediteerimisest, anumisest või palvest”. Eestpalve on Püha Vaimu juhitud ja inspireeritud palve teiste eest. Nagu Jumala Sõna ütleb, saab eestkostjast keegi, kes „seisab minu ees tühimikus” (Hesekiel 22:30).

Jumal otsib neid, kes oleksid eestpalvetajad, neid, kes suudavad oma tulihingeliste, ausate palvete kaudu eluolusid ja inimesi tegelikult muuta.

Aga miks meie suur Jumal ei muuda inimesi ega muuda meie maailma julmusi ainult oma jõu ja jõuga? Kahtlemata võiks ta. Kuid Ta on valinud inimese enda kaastööliseks, lepitades meie kaudu mehi, naisi ja lapsi iseendaga. Milline tohutu privileeg!

Inimese ajaloo algusest peale on Jumal sõlminud lepingu selle ainulaadse moraalse loominguga. Ja isegi praegu meie korrumpeerunud maailmas otsib Jumal meiega suhet – intiimset osadust, mida kasvatatakse palvekohas Temaga suhtlemise kaudu. Meie palved võivad liigutada Jumala kätt ja vabastada Püha Vaimu lepitustöö. Jumal on kavandanud, et see oleks nii, võib-olla kahel põhjusel: et me saaksime teada, kui palju me Temast sõltume, ja et Ta saaks meiega jagada oma südame koormat, leina ja rõõmu.

Tõhusa eestpalve põhimõtted:

  1. Kiitke Jumalat selle eest, kes Ta on, ja eesõiguse eest osaleda samas imelises teenistuses nagu Issand Jeesus (Hb 7:25). Kiida Jumalat eesõiguse eest teha Temaga inimeste asjades palve kaudu koostööd.
  2. Veenduge, et teie süda on Jumala ees puhas, andes Pühale Vaimule aega tunnistada patt, mida pole tunnistatud (Ps 66:18; 139:23-24).
  3. Tunnista, et sa ei saa tegelikult palvetada ilma Püha Vaimu juhtimise ja energiata (Rm 8:26). Paluge Jumalal, et ta kontrolliks teid täielikult oma Vaimu kaudu, võtke vastu usuga, mida Ta teeb, ja tänage Teda (Ef 5:18).
  4. Suhtle vaenlasega agressiivselt. Tulge tema vastu Issanda Jeesuse Kristuse kõikvõimsas Nimes ja “Vaimu mõõgaga” – Jumala Sõnaga (Jk 4:7; Ef 6:12-18).
  5. Sure oma kujutlusvõimele, soovidele ja koormatele selle eest, mida sa tunned, et peaksid palvetama (Õp 3:5-6; Õp 28:26; Js 55:8).
  6. Kiida Jumalat nüüd usus – selle tähelepanuväärse palvekoosoleku eest, mis sul ees ootab. Ta on tähelepanuväärne Jumal ja teeb midagi oma iseloomuga kooskõlas.
  7. Oota Jumala ees vaikse ootusega, kuulates Tema juhatust (Ps 81:11-13; 62:5; Miika 7:7;).
  8. Kuulekuses ja usus öelge, mida Jumal teile pähe toob, uskudes, et Hea Karjane räägib teie südamega (Johannese 10:27). Küsige jätkuvalt Jumalalt juhatust, oodake, et Ta annaks selle teile. Ta teeb seda (Ps 32:8). Ärge liikuge järgmisele teemale enne, kui olete andnud Jumalale aega, et täita kõik, mida Ta soovib selle koorma kohta öelda, eriti kui palvetate rühmas. Olge julgustatud Moosese, Taanieli, Pauluse ja Anna elust, teades, et Jumal annab ilmutuse neile, kes muudavad eestpalve eluviisiks.
  9. Võimaluse korral võtke kaasa oma Piibel, kui Jumal soovib teile sellest juhiseid või kinnitust anda (Ps 119:105).
  10. Kui Jumal ei too enam teie meelde asju, mille eest palvetada, lõpetage Teda kiitmisega ja tänamisega selle eest, mida Ta on teinud, tuletades endale meelde, et „kõik asjad on Temalt ja Tema kaudu ja Temale. Temale olgu au igavesti! Aamen.” (Room. 11:36)

HOIATUS: Jumal teab inimese südame nõrkust uhkuse suhtes. Kui me räägime sellest, mida Jumal on ilmutanud ja teinud eestpalves, võib see viia selle patu sooritamiseni. Jumal jagab oma saladusi nendega, kes suudavad neid hoida. Võib tulla aeg, mil Ta kutsub meid kindlasti jagama, kuid kui see ei juhtu, peaksime vait olema.

Kas olete huvitatud veebisaidile HealthyLeaders.com kirjutamisest? Artikli esitamiseks minge meie Kirjuta meile lehele!

sarnased postitused

Leave a Reply